SOMOGYI, Viola. Překladatelská úskalí v moři švédských detektivek. In: Plav, měsíčník pro světovou literaturu. Volume 10, No. 3, 53-55. Prague 2014.

SOMOGYI, Viola. Adopce gorilou aneb Osamělé dítě v náruči přírody. In: Plav, měsíčník pro světovou literaturu. Volume 10, No. 3, 56-58. Prague 2014.

LYČKOVÁ, Viola. Maarten Melin: Černé boty se žlutými švy. In: Plav, měsíčník pro světovou literaturu. Volume 8, No. 8, 33-37. Prague 2012.

LYČKOVÁ, Viola. Mikael Niemi: Ďáblík. In: Plav, měsíčník pro světovou literaturu. Volume 8, No. 8, 24-26. Prague 2012.

 

SOMOGYI, Viola. Ellen Key in the Czech Lands. Presented at a workshop of the EKIR research group, Ödeshög, Sweden, August 2014.

SOMOGYI, Viola. The Fairy Tales by Ellen Key. Presented at a workshop of the EKIR research group, Ödeshög, Sweden, August 2014.

SOMOGYI, Viola. Ellen Key v českých zemích. In: Theatrum historiae. The University of Pardubice. (upcoming)

LYČKOVÁ, Viola. Sofie Podlipská a Ellen Key: myšlenky o postavení ženy ve společnosti, její výchově a vzdělávání. Advanced master's thesis. Charles University in Prague. Prague 2002.