Dodaný text zkoriguji ve Wordu za použití funkce Sledování změn a připravím tak, aby ho bylo možné bez dalších úprav odeslat ke grafickému zpracování. Po dohodě mohu provést i typografickou korekturu po zlomu textu pomocí programu Adobe Acrobat Professional.

Při provádění korektur využívám zkušenosti z nakladatelské práce.