Uvedené sazby jsou pouze orientační, definitivní sazbu stanovujeme vždy společně s klientem na základě předběžné dohody. Sazbu stanovuji na základě normované strany (tj. 1800 znaků včetně mezer).

Překlad do češtiny: 250 až 300 Kč/normostrana

Překlad do cizího jazyka: 300 až 350 Kč/normostrana

Korektury: Rozlišuji redakci a korekturu. Redakcí se rozumí stylistická a obsahová úprava textu a zamyšlení nad jeho smysluplností a významem, korekturou pouze odstraňování gramatických chyb a překlepů bez bližšího zkoumání obsahu textu. Sazba se u redakce i u korektury odvíjí od obtížnosti a úrovně textu. Orientační cena u redakce je 100,- Kč/NS, u korektury 70,- Kč/NS

Poradenství a titulky podle dohody