SOMOGYI, Viola. Překladatelská úskalí v moři švédských detektivek. In: Plav, měsíčník pro světovou literaturu. Ročník 10, číslo 3, strany 53-55. Praha 2014.

SOMOGYI, Viola. Adopce gorilou aneb Osamělé dítě v náruči přírody. In: Plav, měsíčník pro světovou literaturu. Ročník 10, číslo 3, strany 56-58. Praha 2014.

LYČKOVÁ, Viola. Maarten Melin: Černé boty se žlutými švy. In: Plav, měsíčník pro světovou literaturu. Ročník 8, číslo 8, strany 33-37. Praha 2012.

LYČKOVÁ, Viola. Mikael Niemi: Ďáblík. In: Plav, měsíčník pro světovou literaturu. Ročník 8, číslo 8, strany 24-26. Praha 2012.

 

SOMOGYI, Viola. Ellen Key in the Czech Lands. Příspěvek na semináři badatelské skupiny EKIR, Ödeshög, Švédsko, srpen 2014.

SOMOGYI, Viola. The Fairy Tales by Ellen Key. Příspěvek na semináři badatelské skupiny EKIR, Ödeshög, Švédsko, srpen 2014.

SOMOGYI, Viola. Ellen Key v českých zemích. In: Theatrum historiae. Univerzita Pardubice. (v tisku)

LYČKOVÁ, Viola. Sofie Podlipská a Ellen Key: myšlenky o postavení ženy ve společnosti, její výchově a vzdělávání. Disertační práce. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Praha 2002. 129 stran.